Giấy in


Giấy in nhiệt - Khổ : 57mmX45mm

Giấy in nhiệt - Khổ : 57mmX45mm

Giấy in nhiệt khổ 57x45mm

Giá bán: 6,000 đ

Giấy in nhiệt - Khổ : 80mmX45mm

Giấy in nhiệt - Khổ : 80mmX45mm

Giấy in nhiệt khổ 80x45mm

Giá bán: 8,000 đ

Giấy in tem khổ 58x40mm

Giấy in tem khổ 58x40mm

Giá bán: 60,000 đ

Giấy in tem Khổ 50x30mm

Giấy in tem Khổ 50x30mm

Giấy decal cảm nhiệt khổ 50x30mm

Giá bán: 80,000 đ

Giấy in mã vạch 02 tem khổ 22 x 35 mm

Giấy in mã vạch 02 tem khổ 22 x 35 mm

Giấy in mã vạch cảm nhiệt 02 tem / Kích thước: 35 x 22 mm / Bền mực, sắc nét

Giá bán: 89,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 125 có lớp keo tự dính (100 tờ/hộp)

Giấy decal in tem Tomy A4 125 có lớp keo tự dính (100 tờ/hộp)

Tomy A4 125 : 2 tem/tờ - 206x145mm

Giá bán: 120,000 đ

Ruy băng mực Wax Premium 110x300

Ruy băng mực Wax Premium 110x300

Ruy băng mực Wax Premium 110 x 300m

Giá bán: 120,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 131 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 131 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Mẫu 131: 14 tem/ 1 tờ A4 kích thước 98 x 40 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4141 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4141 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 141: 64 tem/1tờ 45.7 x 16.9 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 133 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 133 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Mẫu 133 : 16tem/1tờ 101 x 36 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 137 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 137 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 137: 40 tem/1tờ 50×28 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 127 nhãn có lớp keo tự dính (100 tờ/hộp)

Giấy decal in tem Tomy A4 127 nhãn có lớp keo tự dính (100 tờ/hộp)

-Mẫu 127: 6 tem/ 1 tờ A4 kích thước 100x 94 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 144 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 144 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 144: 30tem /1tờ 67x 28 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 138 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 138 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 138: 100 tem/1tờ 40 x 14 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 147 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 147 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 147: 32 tem/1tờ 48×34 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 132 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 132 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Mẫu 132: 48 tem/1tờ 45.7 x21.2 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 130 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 130 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Mẫu 130: 12 tem/ 1 tờ A4 kích thước 101×47 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 129 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 129 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 129: 10 tem/ 1 tờ A4 kích thước 98 x 56 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4  136 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 136 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 136 : 24tem/1tờ 70 x 35 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 143 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 143 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 143: 44 tem/1tờ 48 x 25 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 140 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 140 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 140: 80 tem/1tờ 38 x 17 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4  135 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 135 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 135 : 21tem/1tờ 66 x 40 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 126 nhãn có lớp keo tự dính (100 tờ/hộp)

Giấy decal in tem Tomy A4 126 nhãn có lớp keo tự dính (100 tờ/hộp)

Mẫu 126: 4tem/ 1 tờ A4 kích thước 102 x 143 mm.

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 145 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 145 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 145: 65 tem /1tờ 38x 21mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 134 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 134 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 134: 30 tem/1tờ A4 98 x 18 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 128 nhãn có lớp keo tự dính (100 tờ/hộp)

Giấy decal in tem Tomy A4 128 nhãn có lớp keo tự dính (100 tờ/hộp)

-Mẫu 128: 8 tem / 1 tờ A4 kích thước 100 x 72 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 148 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 148 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 148: 33 tem/1tờ 66 x 25 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 146 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 146 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 146: 180tem/1tờ 20×15 mm

Giá bán: 125,000 đ

Giấy decal in tem Tomy A4 139 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

Giấy decal in tem Tomy A4 139 NHÃN CÓ LỚP KEO TỰ DÍNH (100 TỜ/HỘP)

-Mẫu 139: 42 tem/1tờ 70 x 20 mm

Giá bán: 125,000 đ

FACEBOOK ONLINE 24/7